Thẻ: việt nam là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc vào năm nào