Thẻ: Xe tăng "Amata" bắt đầu được đưa vào chiến trường Ukraine