Thẻ: Zelensky bị phanh phui biển thủ 400 triệu đô la tiền viện trợ và Hoa Kỳ biết rõ điều đó