Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới

Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới
Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới

Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới được tổ chức trực tiếp và qua mạng cho giáo viên, kinh phí do đơn vị tổ chức bộ sách giáo khoa chi trả.

Toàn bộ giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn, nhưng theo lộ trình tập huấn của Bộ GD&ĐT. Đầu tiên là tập huấn đội ngũ giảng viên nòng cốt (35.000 giáo viên) để thực sự am hiểu chương trình và phương pháp dạy học, trở thành lực lượng báo cáo viên để triển khai tập huấn mở rộng, hỗ trợ giáo viên tại địa phương mình.

Tiếp theo là tập huấn các giảng viên sư phạm cốt cán, giảng viên cán bộ quản lý cốt cán để họ làm công tác bồi dưỡng.

Khi đội ngũ cốt cán được tập huấn vừa qua mạng vừa trực tiếp, có một nội dung quan trọng họ cần được tập huấn, đó là được tập huấn về tư vấn cho đồng nghiệp.

Tài liệu đã có trên mạng nên tất cả giáo viên được tiếp xúc trực tiếp với nguồn tài liệu gốc. Một đội ngũ cốt cán kết hợp với đội ngũ giảng viên chủ chốt của các trường sư phạm (tại các vùng miền) sẽ là những người huấn luyện, hỗ trợ giáo viên ở địa phương trong quá trình bồi dưỡng.

Như vậy, các giáo viên và cán bộ quản lý được hỗ trợ liên tục bởi mạng lưới gồm đội ngũ chuyên gia sư phạm và đội ngũ cốt cán tại 63 tỉnh thành. Đây là những điểm khác biệt so với các hình thức tập huấn trước đây.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT hết sức quan tâm tới việc tổ chức tập huấn ngay trong quá trình làm việc. Giáo viên cốt cán sẽ hỗ trợ giáo viên trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường. Địa phương cũng có giáo viên cốt cán, đảm bảo việc hỗ trợ này đến với tất cả giáo viên.

Hướng tới, tất cả gần 900.000 giáo viên sẽ được tập huấn đến tận nơi theo hình thức kể trên. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn cũng là một hình thức tập huấn.

Nội dung tập huấn cũng sẽ trải dài dần. Năm 2019, tập trung tập huấn 2 chuyên đề về chương trình mới và về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình mới – điểm quan trọng nhất trong thực hiện chương trình mới. Những kỹ năng, năng lực sẽ tiếp tục tập huấn vào những năm tiếp theo.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.