Tên cây bắt đầu bằng chữ tr

Tên cây bắt đầu bằng chữ tr
Tên cây bắt đầu bằng chữ tr. Cây trinh nữ

Tên cây bắt đầu bằng chữ tr là một câu hỏi trong chương trình tiếng Việt lớp 2.

Các cây bắt đầu bằng chữ tr gồm:

Cây trúc

Cây tre

Cây trầu bà

Cây trứng cá

Cây tràm

Cây trà

Cây trường sinh

Cây trâm bầu

Cây trinh nữ

By Gia Hòa

Tôi là cây viết tự do, viết về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và công nghệ, khoa học.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.