Thẻ: Kiev dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh NATO nếu không mời Ukraine gia nhập khối