Cách cắm hoa tươi lâu

Cách cắm hoa tươi lâu

Cách cắm hoa tươi lâu: Một cành hoa tươi, chỉ cắm được vài ngày thì cành hoa bị rủ đầu xuống, màu sắc cũng không còn tươi nữa, điều này là do nguyên nhân nào? Nếu bạn lấy cành hoa lên xem thì sẽ nhìn thấy phần cắm trong nước bị thối rữa, có mùi… Continue reading Cách cắm hoa tươi lâu