Ai nói Trái đất quay quanh Mặt trời?

Ai nói Trái đất quay quanh Mặt trời?
Ai nói Trái đất quay quanh Mặt trời?

Ai nói Trái đất quay quanh Mặt trời? Vào thời cổ đại, mọi người đều nghĩ Trái đất là trung tâm của Vũ trụ – điều đó là hiển nhiên đối với bất kỳ ai chỉ nhìn lên.

Khi đó, Mặt trời, Mặt trăng, các ngôi sao và các hành tinh được cho là gắn liền với những quả cầu pha lê quay xung quanh chúng ta. Nay chúng ta biết rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời, nhưng làm thế nào để chúng ta biết điều này?

Trong thiên văn học, việc đặt Mặt trời ở trung tâm của Hệ Mặt trời được gọi là thuyết nhật tâm, trong khi đặt Trái đất ở trung tâm được gọi là thuyết địa tâm.

Khi các nhà thiên văn học dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thiên đàng, họ nhận ra rằng mô hình này không phù hợp với thực tế. Mặt trời đã không đi theo một con đường chính xác mỗi ngày và các hành tinh đã không di chuyển như cách người ta đã giả thuyết trước đó.

Cho đến thế kỷ 16, nhà thiên văn học người Ba Lan Copernicus đã phát triển một mô hình đặt Mặt trời ở trung tâm của Hệ Mặt trời.

Cho đến thời điểm đó, các nhà thiên văn học đã phát triển các mô hình rất phức tạp để cố gắng giải thích chuyển động của các hành tinh. Đôi khi chúng xuất hiện để di chuyển ngược trên bầu trời, và sau đó lại tiếp tục. Các nhà thiên văn học đã phát triển ý niệm rằng có những quả cầu trong những quả cầu có thể giải thích những chuyển động này. Copernicus đã đơn giản hóa mọi thứ và cho thấy tất cả các hành tinh đều quay quanh Mặt trời, và những chuyển động kỳ lạ của các hành tinh sau đó rất dễ hiểu khi Trái đất bắt kịp và sau đó đưa chúng vào quỹ đạo.

Năm 1610, Galileo đã sử dụng kính viễn vọng thô sơ đầu tiên của mình để quan sát rằng Sao Kim đi theo từng giai đoạn giống như Mặt trăng. Điều này đã đi ngược lại giả thuyết rằng mọi thứ đều quay quanh Trái đất và là bằng chứng nữa cho thấy nó đi xung quanh Mặt trời. Galileo cũng quan sát sao Mộc có 4 mặt trăng chính quay quanh nó. Điều này đã phá vỡ niềm tin trước đó rằng tất cả các vật thể quay quanh Trái đất.

Các phép đo chính xác hơn theo sau, và Julian Kepler đã tạo ra ba định luật của mình giải thích rằng các hành tinh thực sự đi theo quỹ đạo hình elip quanh Mặt trời. Ông là nhà thiên văn học đầu tiên dự đoán chính xác sự di chuyển của Sao Kim, nơi hành tinh được nhìn thấy đi thẳng trước Mặt trời.

Chuyển động của Trái đất khi đi xung quanh Mặt trời nay được tính toán tốt hơn. Các cơ quan không gian sử dụng các tính toán này để phóng tàu vũ trụ để khám phá các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời.

By Gia Hòa

Tôi là cây viết tự do, viết về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và công nghệ, khoa học.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.