Ngày của Cha 2019 vào ngày nào?

ngày của cha 2019
ngày của cha 2019

Ngày của Cha 2019 ở Việt Nam vào ngày Chủ Nhật 16/5/2019. Tuy nhiên, ở các nước khác nhau sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày của Cha vào thời điểm khác nhau.

Ngày của Cha là một ngày lễ được dùng để tôn vinh những người làm cha, tôn vinh cương vị làm cha, mối quan hệ với người cha và ảnh hưởng của người cha trong xã hội. Tại Công giáo Châu Âu, nó đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 kể từ thời Trung cổ. Lễ kỷ niệm này được người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mang đến Mỹ Latinh.

Ngày của Cha luôn diễn ra trong tháng Sáu hằng năm nhưng mỗi quốc gia sẽ tổ chức vào các ngày khác nhau.

Trong khi Anh, Mỹ, Pháp, Hy Lạp, Nam Phi, Hà Lan, Nhật, Cananda kỷ niệm Ngày của Cha vào một ngày trong tháng Sáu thì Úc, Fiji, New Zealand lại tổ chức Ngày của Cha vào tháng Chín. Ở Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia lại tổ chức Ngày của Cha vào tháng Ba.

Tại Việt Nam, Ngày của Cha tổ chức vào tháng Sáu – Ngày của Cha năm 2019 vào Chủ nhật 16/6/2019.

Nhiều người tin rằng lễ kỷ niệm vào các ngày khác nhau là tùy thuộc vào văn hóa ở mỗi quốc gia.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.