Thẻ: 400-500 ngàn đồng một lọ canxi có phải là thuế IQ không?