Chúng ta đến từ đâu?

Chúng ta đến từ đâu?

Một nhà sinh thái học Mỹ cho rằng chúng ta đến từ hành tinh khác, rằng loài người không có nguồn gốc trên Trái đất. Trong cuốn sách xuất bản năm 2016, tiến sĩ Ellis Silver đã chỉ ra một loạt đặc điểm sinh lý học được cho là giúp giải thích tại sao loài… Continue reading Chúng ta đến từ đâu?