Tin vào hồn ma sẽ sống có đạo đức hơn?

Tin vào hồn ma sẽ sống có đạo đức hơn?

Tin vào hồn ma sẽ sống có đạo đức hơn? Halloween là lúc mà ma quỷ và những hình ảnh trang trí ghê rợn được trưng bày cho mọi người thấy, nhắc nhở chúng ta về lãnh địa của người chết. Nhưng liệu chúng cũng có thể dạy cho chúng ta bài học quan trọng… Continue reading Tin vào hồn ma sẽ sống có đạo đức hơn?