Tóm tắt tiểu sử Bà Triệu

Tóm tắt tiểu sử Bà Triệu

Bà Triệu tên là Triệu Thị Trinh, sinh năm Bính Ngọ (226) tại miền núi Quân Yên (hay Quan Yên), quận Cửu Chân, nay thuộc làng Quan Yên (hay còn gọi là Yên Thôn), xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ, bà sớm tỏ ra có chí khí hơn người. Khi… Continue reading Tóm tắt tiểu sử Bà Triệu