Bộ gen người có bao nhiêu gen

Bộ gen người có bao nhiêu gen

Bộ gen người có bao nhiêu gen? Theo đa số các tài liệu, con người có khoảng 33 nghìn gen, nghĩa là ít hơn số gen của một cây nho (30.434 gen) nhưng nhiều hơn số gen của một con gà mái (16.736 gen). Trên cơ sở dữ liệu của Viện y tế quốc gia Mỹ,… Continue reading Bộ gen người có bao nhiêu gen