Quy hoạch Thành phố Nam Định đến năm 2040

Quy hoạch Thành phố Nam Định đến năm 2040

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy mô dân số của thành phố Nam Định đến 2030 khoảng 520.000 người; trong đó dân số nội thị khoảng 384.500 người. Đến 2040, dân số khoảng 600.000 người, trong… Continue reading Quy hoạch Thành phố Nam Định đến năm 2040