Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó dễ nhớ, chỉ cần tìm số lớn hoặc số bé theo công thức như sau:

Cách 1

Số lớn = (tổng + hiệu): 2

Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy nhìn sơ đồ này cho dễ hiểu nhé:

Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ví dụ: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Số bé là: (70-10): 2=30. Vậy số lớn là 70-30=40

Số lớn là: (70+10);2 = 40. Vậy số bé là 70-40=30.

Hai số đó là 40 và 30.

Dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng bắt đầu áp dụng với học sinh lớp hai. “Biến thể” của dạng toán này còn dưới hình thức giấu tổng hoặc hiệu, thậm chí cả tổng và hiệu.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.