Dậy thì muộn là gì?

Dậy thì muộn là gì?

Dậy thì muộn là gì? Dậy thì muộn là khi trẻ đến 16 tuổi mà vẫn chưa có biểu hiện thay đổi của cơ thể ảnh hưởng tới tâm lý, sự phát triển thể chất và khả năng sinh sản sau này của trẻ.