Thai chết lưu có thể ở trong tử cung bao lâu?

Thai chết lưu có thể ở trong tử cung bao lâu?

Ngày nay chúng ta nghĩ rằng với y học hiện đại cùng với cảm nhận của người mẹ thông qua cử động của thai trong bụng thì có thể sớm phát hiện thai chết lưu. Tuy nhiên, bất kỳ ai đã trải qua đau đớn này cũng muốn biết thai chết lưu có thể ở… Continue reading Thai chết lưu có thể ở trong tử cung bao lâu?

Dấu hiệu thai chết lưu

Dấu hiệu thai chết lưu

Dấu hiệu thai chết lưu gồm có các chuyển động đạp của bé ít dần hoặc dừng hẳn, đau bụng nhẹ, sốt cao… Thai chết lưu là tình trạng thai nhi đã chết trước khi sinh, sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Tình trạng em bé mất trước tuần thứ 20 của thai kỳ… Continue reading Dấu hiệu thai chết lưu

Thai chết lưu là gì?

Thai chết lưu là gì?

Thai chết lưu là gì? Thai chết lưu là tình trạng thai nhi đã chết trước khi sinh, sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Tình trạng em bé mất trước tuần thứ 20 của thai kỳ được gọi là sẩy thai. Thai chết lưu tiếng Anh là stillbirth. Theo Hiệp hội thai lưu quốc… Continue reading Thai chết lưu là gì?