Cách dùng que thử thai chuẩn nhất

Cách dùng que thử thai chuẩn nhất

Cách dùng que thử thai chuẩn nhất: Cầm que thử sao cho mũi tên hướng xuống dưới, không cắm que thử thai quá sâu vào cốc nước tiểu, chờ khoảng 5 phút và đọc kết quả. Dùng que thử thai là biện pháp thông qua hormone HCG có trong nước tiểu để phát hiện nhanh phụ… Continue reading Cách dùng que thử thai chuẩn nhất