Kiến thức Tiếng Việt lớp 4, lớp 5

Kiến thức Tiếng Việt lớp 4, lớp 5

Kiến thức Tiếng Việt lớp 4, lớp 5 tập trung về cấu tạo tiếng, cấu tạo câu, từ đơn, từ phức, từ loại… I. Cấu tạo của tiếng: – Tiếng gồm 3 bộ phận: Âm đầu, vần và thanh. – Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu. VD: Tiếng… Continue reading Kiến thức Tiếng Việt lớp 4, lớp 5