Lăn kim có đau không?

Lăn kim có đau không

Lăn kim có đau không hoàn toàn phụ thuộc vào chiều dài của kim trên con lăn. Kim lăn tại nhà rất ngắn nên don sắt đâm vào da không đủ sâu để đau. Tuy nhiên, bất cứ lăn kim nào dài trên 1,5mm đều có thể gây đau đớn. Vì vậy những người chăm… Continue reading Lăn kim có đau không?