Thẻ: World Cup 2022 "đắt nhất trong lịch sử". Qatar lời lỗ ra sao?