Có năm 0 hay không

Có năm 0 hay không
Có năm 0 hay không

Có năm 0 hay không? Thực ra không có năm 0; lịch đi thẳng từ năm 1 trước Công nguyên đến năm 1 sau Công nguyên, làm phức tạp quá trình tính toán năm.

Đôi khi chúng ta thấy Năm được viết như sau:

2000 AD (Sau công nguyên)

550 BC (Trước công nguyên)

Có năm 0 hay không? AD và BC có ý nghĩa gì?

lên          Sau công nguyên – sau KHI Chúa Giê-su được sinh ra
xuống     trước Công nguyên là TRƯỚC KHI Chúa Giê-su được sinh ra

AD xuất phát từ tiếng Latinh Anno Domini có nghĩa là “Trong năm của Chúa chúng ta”

BC có từ trước công nguyên

Những năm trước và sau đó

Vì vậy, năm 550 trước Công nguyên có nghĩa là 550 năm trước khi Chúa Giê-su được sinh ra.

Và 2000 sau Công Nguyên gần nghĩa là 2000 năm sau khi Chúa Giê-su được sinh ra …

… ngoại trừ AD bắt đầu từ 1, không phải 0

Nhưng chúng ta không thực sự biết KHI nào Chúa Giê-su được sinh ra!

Hầu hết các học giả tin rằng Chúa Giê-su được sinh ra từ năm 6 đến năm 4 trước Công nguyên (Trước Công nguyên) và ngài chết từ năm 30 đến năm 36 sau Công nguyên (Anno Domini, tiếng latin có nghĩa là “trong năm của chúa”).

Vì vậy, Công nguyên bây giờ chỉ là “Số năm” (mỗi năm mới chúng ta thêm 1), và nó chỉ gần bằng số năm trước Chúa Giê-su đã sinh ra.

Vậy CE và BCE là gì?

Chúng là các thuật ngữ gần đây có nghĩa giống như sau Công nguyên và trước Công nguyên:

CE có nghĩa là Common Era – “Kỷ nguyên chung” và giống với AD

Ví dụ: 2018 CE là 2018 AD

BCE có nghĩa là Before Common Era – “Trước kỷ nguyên chung” và giống với BC

Ví dụ: 500 TCN là 500 TCN

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.