Thế nào gọi là số tròn trăm?

Thế nào gọi là số tròn trăm? Số tròn trăm là số có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm khác 0, số hàng chục và số hàng đơn vị bằng 0 (hay là số có tận cùng là 2 chữ số 0).
Thế nào gọi là số tròn trăm? Số tròn trăm là số có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm khác 0, số hàng chục và số hàng đơn vị bằng 0 (hay là số có tận cùng là 2 chữ số 0).

Thế nào gọi là số tròn trăm? Số tròn trăm là số có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm khác 0, số hàng chục và số hàng đơn vị bằng 0 (hay là số có tận cùng là 2 chữ số 0).

Số tròn trăm liền trước hoặc liền sau hơn kém nhau 100 đơn vị.

Thông tin thêm

– Thế nào là số tròn nghìn? Số tròn nghìn là số có tận cùng là 3 chữ số 0

– Thế nào là số tròn chục ? Số tròn chục là số có tận cùng là chữ số 0

– Thế nào là số tròn triệu? Số tròn triệu là số có tận cùng là 6 chữ số 0.

Đọc thêm: Có bao nhiêu số tròn trăm có 4 chữ số

By Gia Hòa

Tôi là cây viết tự do, viết về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và công nghệ, khoa học.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.