Thẻ: Cho số 408 Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 tăng thêm 2 thì số đó giảm đi 2 tăng thêm bao nhiêu đơn vị