Có thể có tình bạn khác giới không?

Có thể có tình bạn khác giới không

Có thể có tình bạn khác giới không? “Nam với nữ không thể là bạn bè suông, bởi luôn có tình dục xen vào giữa,” nhân vật Harry Burns trong bộ phim hài lãng mạn “Khi Harry Gặp Sally” nói. Sally thì kể lể ra những người đàn ông là bạn mình, những người mà… Continue reading Có thể có tình bạn khác giới không?