Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa?

Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa?

Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa? Con người không thể sống trên sao Hỏa vì cả nhiệt độ và bầu khí quyển đều không tương thích với sự sinh tồn của con người. Trên sao Hỏa cũng không có thực phẩm ăn được và rất ít nước. Tuy nhiên, với việc… Continue reading Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa?