Chiến tranh thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng Việt Nam như thế nào?

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng Việt Nam như thế nào?

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng Việt Nam như thế nào? Việt Nam có thể hưởng lợi xuất khẩu nhưng đối mặt nguy cơ tăng nhập siêu từ Trung Quốc. Động thái leo thang căng thẳng thương mại của Mỹ – Trung có thể gây lên tác động trực tiếp và gián tiếp… Continue reading Chiến tranh thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng Việt Nam như thế nào?