Trang thiết bị y tế loại A gồm những gì?

Trang thiết bị y tế loại A gồm những gì?

Trang thiết bị y tế loại A gồm những gì? Trang thiết bị y tế loại A là những trang thiết bị y tế có độ rủi ro thấp, chỉ được bán trên thị trường sau khi Sở Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn. Trang thiết bị y tế… Continue reading Trang thiết bị y tế loại A gồm những gì?

Trang thiết bị y tế có những rủi ro nào?

Trang thiết bị y tế có những rủi ro nào?

Trang thiết bị y tế có những rủi ro nào? Viện ECRI (Emergency Care Research Institute) vừa công bố 10 cảnh báo nguy hiểm cần quan tâm trong năm 2020 khi sử dụng các dụng cụ và thiết bị y tế vì có thể gây mất an toàn và nguy hiểm cho bệnh nhân. Sử… Continue reading Trang thiết bị y tế có những rủi ro nào?