Dưới điều kiện bình thường chúng ta có thể nhìn thấy tầng nào của Mặt trời bằng mắt thường

Dưới điều kiện bình thường chúng ta có thể nhìn thấy tầng nào của mặt trời bằng mắt thường

Phần Mặt trời phát sáng (và chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường) được gọi là quang quyển. Từ này có nghĩa là “quả cầu ánh sáng”. Thực tế, tất cả ánh sáng của Mặt trời đều đến từ lớp này. Khí quyển của Mặt trời gồm vài lớp, chủ yếu là quang quyển (photosphere),… Continue reading Dưới điều kiện bình thường chúng ta có thể nhìn thấy tầng nào của Mặt trời bằng mắt thường