7 cách so sánh phân số không quy đồng mẫu/ tử số

Cách so sánh phân số không quy đồng mẫu/ tử số

7 cách so sánh phân số không quy đồng mẫu/ tử số là dạng toán học sinh bắt đầu học từ lớp 4, và có các dạng khác nhau cần phải nhớ dưới đây.