Tướng phụ nữ thông minh

Tướng phụ nữ thông minh

Tướng phụ nữ thông minh ngoài vầng trán cao, mắt sáng thì còn xem các yếu tố khác như nhân trung, răng miệng, tai. Trán cao Những người phụ nữ có trán cao rộng chính là một người vô cùng thông minh. Đây chính là một bộ phận chiếm tỉ trọng không nhỏ trên khuôn… Continue reading Tướng phụ nữ thông minh