Thiên nga đen là gì?

Thiên nga đen là gì?Thiên nga đen là gì?

“Thiên nga đen” là một biến cố tưởng chừng như không thể xảy ra, nằm ngoài dự đoán thông thường và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Các sự kiện của thiên nga đen được đặc trưng bởi sự cực kỳ hiếm, tác động nghiêm trọng và sự khăng khăng phổ biến… Continue reading Thiên nga đen là gì?