Thẻ: vì sao người già dễ bị gãy xương khi ngã hơn người trưởng thành và trẻ nhỏ