Thẻ: vì sao ở người già xương dễ bị gãy và khi gãy thì chậm phục hồi