Tên cây bắt đầu bằng chữ ch

Tên cây bắt đầu bằng chữ ch
Cây chanh. Tên cây bắt đầu bằng chữ ch

Tên cây bắt đầu bằng chữ ch là một câu hỏi trong chương trình tiếng Việt lớp 2.

Các cây bắt đầu bằng chữ ch gồm:

Cây chà là

Cây chanh

Cây chay

Cây chè

Cây chìa vôi

Cây chó đẻ

Cây chuối

Cây chùm ngây

Cây chuỗi ngọc

By Gia Hòa

Tôi là cây viết tự do, viết về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và công nghệ, khoa học.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.