Thái tử Charles ngoại tình như thế nào?

Thái tử Charles ngoại tình như thế nào?

Thái tử Charles ngoại tình ngay từ khi cưới Công nương Diana, và sau đó đã thừa nhận ngoài tình công khai trên báo chí.