Chu Nguyên Chương là ai?

Chu Nguyên Chương là ai?

Chu Nguyên Chương là ai? Chu Nguyên Chương nổi tiếng là vị vua có tính tình quyết đoán và tàn độc nhưng cũng có những công lao để lại cho hậu thế. Năm 1368 tại kinh đô cổ Nam Kinh đã cử hành một điển lễ long trọng, đưa một vị hoà thượng ăn mày lên… Continue reading Chu Nguyên Chương là ai?