Toán lớp 4 tính chu vi hình thang

Toán lớp 4 tính chu vi hình thang

Toán lớp 4 tính chu vi hình thang: bằng tổng độ dài tất cả các cạnh của hình (tổng hai đáy và hai cạnh bên). P = a + b + c + d Trong đó: P: Chu vi hình thang a, b, c, d: độ dài các cạnh của hình thang Các dạng bài… Continue reading Toán lớp 4 tính chu vi hình thang