Gia đình mở rộng là gì?

Gia đình mở rộng là gì?

Gia đình mở rộng là gia đình có nhiều thế hệ bao gồm ông bà, bố mẹ và các con, cháu chắt… Cấu trúc của gia đình thay đổi cùng với những biến đổi của xã hội. Gia đình là gì? Gia đình là một nhóm xã hội được hình thành trên cơ sở hôn… Continue reading Gia đình mở rộng là gì?

Giá trị gia đình là gì?

Giá trị gia đình là gì?

Giá trị gia đình là là những nguyên tắc trong gia đình mọi người cần tuân theo để duy trì một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Bạn có thể đã nghe nói về các giá trị gia đình, nhưng cụm từ đó có nghĩa là gì? Giá trị gia đình đề cập đến tập… Continue reading Giá trị gia đình là gì?