Cách giữ thai khi cổ tử cung ngắn

Cách giữ thai khi cổ tử cung ngắn. Ảnh bên trái là cổ tử cung ngắn.

Phụ nữ có cổ tử cung ngắn có nguy cơ sinh non hơn và vì vậy, cách giữ thai khi cổ tử cung ngắn là gì? Cổ tử cung bình thường kích thước từ 30-50mm. Nếu kích thước đo được dưới 25mm được gọi là cổ tử cung ngắn. Phụ nữ có cổ tử cung… Continue reading Cách giữ thai khi cổ tử cung ngắn