Con gì đẻ trứng nhiều nhất?

Con gì đẻ trứng nhiều nhất?

Con gì đẻ trứng nhiều nhất? Cá Mola Mola, hay cá thái dương, cá mặt trăng là loài đẻ trứng “khủng” nhất, giải phóng 300 triệu quả trứng trong một mùa sinh sản. Vậy làm thế nào để đếm được 300 triệu quả trứng trôi nổi tự do trong đại dương? Tất nhiên là không… Continue reading Con gì đẻ trứng nhiều nhất?