Tại sao người phương Tây kị con số 13?

Tại sao người phương Tây kị con số 13?

Tại sao người phương Tây kị con số 13? Vì nó gắn liền với một số điển tích đen đủi, không may. Trong Kinh Thánh có ghi một câu chuyện như sau: Jesus cùng mười hai tông đồ họp nhau trong lễ Vượt Qua. Đến bữa ăn tối Jesus nói: “Trong số các ngươi sẽ… Continue reading Tại sao người phương Tây kị con số 13?