Đại học Cambridge chỉ giảng dạy online đến tận hè 2021

Đại học Cambridge chỉ giảng dạy online đến tận hè 2021

Đại học Cambridge đã trở thành trường đại học đầu tiên áp dụng giảng dạy trực tuyến cho toàn bộ năm học 2020-21. Trường đại học danh tiếng nhất thế giới này cho biết thêm rằng đó là do khả năng giãn cách xã hội của Anh tiếp tục kéo dài. Trường đại học cho… Continue reading Đại học Cambridge chỉ giảng dạy online đến tận hè 2021