Các dạng bài toán về dãy số lớp 4

Các dạng bài toán về dãy số lớp 4

Các dạng bài toán về dãy số lớp 4 bao gồm tính tổng dãy số cách đều, xác định một số hạng có thuộc dãy không, tìm số hạng thứ n trong dãy, một số hạng đã cho đứng vị trí nào trong dãy, tìm số số hạng khi biết được số chữ số… Dưới… Continue reading Các dạng bài toán về dãy số lớp 4