Bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ

Bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ

Tổng tỉ, hiệu tỉ là dạng bài toán hình học thường gặp, hoặc trong các bài toán có lời văn bắt đầu từ lớp 3 (nâng cao) và lớp 4 trở lên. Bài toán cho biết dữ liệu tổng/ hiệu và tỷ số của hai số và tìm hai số đó là số nào. Bài… Continue reading Bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ