Tự doanh chứng khoán là gì?

Tự doanh chứng khoán là gì?

Tự doanh chứng khoán là gì? Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán, vừa tư vấn, vừa quản lý tài khoản cho nhà đầu tư vừa đầu tư chứng khoán, giống như vừa đá bóng vừa thổi còi. Có thể hình dung, công ty chứng khoán và khách hàng của họ là… Continue reading Tự doanh chứng khoán là gì?