Tắc mạch ối là gì?

Tắc mạch ối là gì

Tắc mạch ối là gì? Tắc mạch ối là một biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Bình thường dịch ối nằm trong tử cung được bao bọc bởi lớp màng ối, ngăn cách với tuần hoàn của mẹ. Khi màng ngăn cách bị phá vỡ có thể xảy ra tình… Continue reading Tắc mạch ối là gì?