Các tác dụng của dòng điện xoay chiều vật lý 9

Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Các tác dụng của dòng điện xoay chiều gồm tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ và tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý (giật, nguy hiểm gây chết người). Cụ thể: * Tác dụng từ: dòng điện có tác dụng từ, như tạo ra từ trường biến lõi sắt no thành… Continue reading Các tác dụng của dòng điện xoay chiều vật lý 9