Lực là gì Vật lý 8

Lực là gì Vật lý 8

Lực là gì Vật lý 8? Trong vật lý, lực là một lực đẩy hoặc kéo lên một vật thể. Một lực có thể làm cho một vật tăng tốc, giảm tốc độ, giữ nguyên vị trí hoặc thay đổi hình dạng.